Raport polskiego rządu „News is reaching the Polish Government in London about liquidation of the Jewish ghetto in Warsaw” / Adam Puławski

Wprowadzenie 24 listopada 1942 r. londyński korespondent „The New [...]