Towarzystwo Edukacji Obywatelskiej ohistorie, założone w 2022 r. przez historyków, nauczycieli i edukatorów. Jest to nasz głos w dyskusji dotyczącej modelu edukacji historycznej i obywatelskiej, zarówno tej formalnej – szkolnej i uniwersyteckiej, jak i nieformalnej – skierowanej do wszystkich tych, dla których historia jest po prostu interesująca.  Bliskie jest nam postrzeganie historii wieloaspektowo i w takim właśnie duchu przygotowujemy i rozpowszechniamy materiały skierowane do wszystkich zainteresowanych historią, a także dla nauczycieli, uczniów i rodziców. „Historia BEZ KITU”, to projekt opierający się na opowiadaniu historii w duchu krytycznym i obywatelskim, historii otwartej na dialog i uwzględniającej wielość perspektyw. Historia nie może zamykać Polaków w przeszłości, wręcz przeciwnie, historia ma otwierać ludzi na wyzwania przyszłości.

Portal Historia BEZ KITU prowadzą:

DR ROBERT CHUDZIK

DR MICHAŁ BEDNARCZYK

PAWEŁ JAROSZ

DR AGATA FIJUTH-DUDEK

DR SŁAWOMIR POLESZAK

PROF. RAFAŁ WNUK

Strefa Nauki@Historia prowadzi Redakcja w składzie:

DR MICHAŁ J. BEDNARCZYK – SEKRETARZ REDAKCJI

PROF. MIROSŁAW FILIPOWICZ

PAWEŁ JAROSZ

DR SŁAWOMIR POLESZAK – REDAKTOR NACZELNY

DR HAB. ADAM PUŁAWSKI

DR MAREK RADZIWON

DR ROMAN ROMANCEV

PROF. RAFAŁ WNUK

BEATA BIŃKO – WSPÓŁPRACA KOREKTORSKA

Wesprzyj nas

Towarzystwo Edukacji Obywatelskiej ohistorie

Nr Konta: 54 1020 1169 0000 8102 0820 0604 z dopiskiem „wspieram TEO ohistorie”

Towarzystwo Edukacji Obywatelskiej ohistorie

Ul.Sarmacka 4/152

00-972 Warszawa

NIP: 9512538658

KRS: 0000965324

REGON: 521715833