Pracownia Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Ośrodku BramaGrodzkaTeatrNN oraz pismo @HISTORIA na portalu Historia bez kitu zapraszają na rozmowę z drem. hab. Mariuszem Mazurem dotyczącą przyszłości Instytutu Pamięci Narodowej oraz innych placówek powołanych w ciągu ostatnich ośmiu lat. Rozmowę prowadzi prof. Rafał Wnuk.

Wywiad jest częścią większego przedsięwzięcia: IPN i inne. Jakiej historii Polacy potrzebują: 2024?