Szanowny Pan Redaktor Paweł Krysiak

Szanowna Pani Redaktor Małgorzata Domagała

Niedawno dowiedzieliśmy się, że przestaliście pracować w „Gazecie Wyborczej”. Oboje zajmowaliście się nie tylko życiem Lublina i regionu, ale również szeroko pojętymi sprawami historii, nauki i kultury. Bez Waszego zaangażowania, doświadczenia, kontaktów, wiedzy i wrażliwości zawartość lokalnego wydania „Gazety” będzie uboższa. Tropiliście niesprawiedliwość, opisywaliście absurdy i niegodziwości dotykające zarówno zwykłych ludzi, jak i urzędników państwowych (np. w IPN) ze strony władz centralnych i lokalnych. Nagłaśnialiście fakty i wydarzenia, o których inne media wolały milczeć. Dawaliście przykład rzetelności, od Was inni dziennikarze mogli się uczyć tego trudnego rzemiosła.

Trudno uwierzyć, że nie będzie można już przeczytać Waszych tekstów w gazecie, której czytelnikami wielu z nas jest od momentu jej narodzin w 1989 r.

Szanowny były już Panie Redaktorze Naczelny GW w Lublinie,

nasz sprzeciw budzi sposób, w jaki zostałeś potraktowany po trzydziestu latach pracy w „Gazecie”. Wyrażamy oburzenie stylem zwolnień grupowych przeprowadzanych przez koncern Agora.

Ubolewamy również nad tym, że Pani Redaktor, jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy lubelskiej „Gazety” musiała podjęć decyzję o odejściu z pracy w ramach układu zbiorowego.

Dziesięć lat temu lokalne redakcje „Gazety Wyborczej” prowadziły kampanię społeczną pod hasłem „Nam nie jest wszystko jedno”, w ramach której poruszano problemy ważne dla poszczególnych społeczności. Obecnie odnosimy wrażenie, że hasło to stało się dramatycznie nieaktualne.

O Waszą przyszłość jesteśmy spokojni. Tak samo jak większość niechcianych w „Gazecie Wyborczej” dziennikarzy dacie sobie radę. Traci natomiast „Gazeta”, bo nadwyręża zaufanie czytelników, które trudno będzie odbudować.

Szczególnie przykre jest, że dzieje się to niedługo po zwycięstwie demokratycznej koalicji nad PiS, w które dziennikarze, w tym także Wy, wnieśli wkład nie do przecenienia.

Z reakcji pojawiających się w portalach społecznościowych wnosimy, że nasze odczucia nie są odosobnione. Pani Małgorzato, Panie Pawle, chcielibyśmy podziękować Wam za wszystko, co zrobiliście dotąd dla Lublina i Lubelszczyzny, a także dla wiarygodności prasy.

Monika Adamczyk-Garbowska, UMCS

Witold Dąbrowski, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”

Agata Fijuth-Dudek, UMCS

Mirosław Filipowicz, KUL

Dariusz Libionka, Polska Akademia Nauk

Sławomir Łukasiewicz, KUL

Sławomir Poleszak, Polska Akademia Nauk, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”

Tomasz Pietrasiewicz, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”

Waldemar Tatarczuk, Galeria Labirynt

Joanna Wawiórka-Kamieniecka, dyrektorka festiwalu „Noc Kultury”

Ks. Alfred Wierzbicki, UMCS

Rafał Wnuk, KUL, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”

Mariusz Zajączkowski, Polska Akademia Nauk

Joanna Zętar, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”

Aleksandra Zińczuk, Kultura Enter