Oświadczenie

Z zażenowaniem przyjęliśmy kolejne wypowiedzi wysokich rangą urzędników państwowych, z Premierem RP i jednym z ministrów jego rządu wymierzone w prof. Barbarę Engelking. Takie urzędnicze ingerencje w badania naukowe i ich upublicznianie nie powinny mieć miejsca w żadnym demokratycznym kraju, zwłaszcza europejskim. Odpowiedzią na monografię, z której tezami się nie zgadzamy, powinna być recenzja. Na wypowiedź publicystyczną odpowiadać powinien inny tekst publicystyczny. Demokratyczne państwo nie może angażować się w meritum sporu, oznaczałoby to bowiem poważną ingerencję w wolność badań naukowych. To nie urzędnicy państwowi mają decydować o kształcie historiografii, nie oni analizują źródła i nie oni decydują o treści narracji historycznej. Historia nie zawsze dopasowuje się komfortowo do oczekiwań urzędników odpowiedzialnych za tzw. politykę historyczną. Nasza duma z wielu aspektów narodowych dziejów ma sens jedynie wtedy, gdy krytycznie przedstawiamy inne, mniej chwalebne fragmenty ojczystej historii.  Historycy, którzy o tym zapominają i – wbrew źródłom i wynikom badań – głoszą tezy, których oczekują urzędnicy, stają się propagandzistami.

Wyrażamy solidarność z treścią OŚWIADCZENIA Zespołu Centrum Badań nad Zagładą Żydów w IFiS PAN i z profesor Barbarą Engelking, nie po raz pierwszy publicznie zaatakowaną. Kontynuowanie takich ataków czy nękanie pozwami sądowymi oddala nasze państwo od standardów europejskich, zbliża zaś niepokojąco do norm obowiązujących obecnie w krajach, które nie powinny być dla nas wzorem.

Tomasz Pietrasiewicz, dyrektor Ośrodka „Brama Grodzka-Teatr NN”

Pracownia Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, Ośrodek „Brama Grodzka-Teatr NN”:
dr hab. prof. nadzw. Mirosław Filipowicz
Paweł Jarosz
dr Sławomir Poleszak
dr hab. Adam Puławski
dr Marek Radziwon
dr Roman Romantsov
prof. dr hab. Rafał Wnuk