Pracownia Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej im. Jerzego Kłoczowskiego Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” oraz portal HistoriaBEZKITU.pl serdecznie zapraszają na spotkanie z cyklu „W Bramie o książce”: Borysa Sawinkowa Czwarty jeździec Apokalipsy. W tłumaczeniu Jerzego Giebułtowskiego.

Z dr. Jerzym Giebułtowskim (Katedra Filologii Angielskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku) rozmawiać będzie prof. Rafał Wnuk (KUL, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”).

Spotkanie odbędzie się 22 maja 2023 r. o godzinie 18:00 w Sali Czarnej Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”. Wstęp wolny.

Transmisja on-line odbędzie się na kanale YouTube „Bramy Grodzkiej – Teatru NN” 

Borys Sawinkow (1879–1925), urodził się w Charkowie, ale dzieciństwo spędził w Warszawie, gdzie jego ojciec był sędzią w rosyjskiej administracji zaborczej. Studiował w Petersburskim Uniwersytecie Państwowym, skąd go relegowano za działalność polityczną. Studia kontynuował w Niemczech. Po powrocie do Rosji zaangażował się w działalność rewolucyjną, za co w 1901 r. aresztowała go carska Ochrana. Zesłano go na Syberię. Wstąpił do Partii Socjalistów-Rewolucjonistów (eserów). Udało mu się zbiec, po czym wstąpił do grupy terrorystycznej (m.in. udany zamach na ministra spraw wewnętrznych Wiaczesława Plehwego, 1904 r.). Do Rosji powrócił po rewolucji lutowej, która obaliła carat. Pełnił m.in. stanowisko wiceministra wojny w Rządzie Tymczasowym. Po zwycięstwie bolszewików stanął na czele zwalczającego ich Związku Obrony Ojczyzny i Wolności. Przebywał w Warszawie, gdzie porozumiał się z Józefem Piłsudskim. Po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej pozostał w Warszawie. W sierpniu 1924 r. został podstępnie zwabiony do Związku Sowieckiego w ramach operacji „Trust”. Uwięziony, osądzony w pokazowym procesie. Zginął 7 maja 1925 r. w więzieniu na Łubiance w Moskwie. Do dziś nie wiadomo, czy było to samobójstwo, czy został zgładzony przez funkcjonariuszy OGPU?