Nawiązując do opublikowanego 29 czerwca 2024 r. stanowiska Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, oświadczamy, że wyrażamy swoje pełne poparcie dla tak sformułowanych celów i kierunków działania Muzeum. Znając dorobek zawodowy oraz przywiązanie do najwyższych standardów etycznych reprezentowanych przez kierownictwo Muzeum, podzielamy przekonanie zawarte we wspomnianym stanowisku: „Jesteśmy przekonani, że zmiany te pozwolą na nowo stworzyć z MIIWŚ miejsce spotkań i dialogu wszystkich Polaków”. Wierzymy, że będzie to możliwe dzięki uszanowaniu autonomii dla historii i nauki.

                                                                                                          Członkowie portalu

   Historia BEZ KITU

[Data publikacji 30 czerwca 2024 r.]