Pracownia Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej im. Jerzego Kłoczowskiego Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” oraz portal HistoriaBEZKITU.pl

zapraszają na spotkanie o książce:

Andrzeja Friszke Czekanie na rewolucję. Komuniści w II Rzeczypospolitej 1921–1926.

 

Z prof. Andrzej Friszke (ISP PAN) rozmawiać będzie prof. Mirosław Filipowicz (KUL).

Spotkanie odbędzie się 12 kwietnia 2024 r. o godzinie 18:00

w Sali Czarnej Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”.

Wstęp wolny.

Transmisja on-line odbędzie się na kanale YouTube „Bramy Grodzkiej – Teatru NN”.

Spotkanie odbędzie się w ramach cyklu „W Bramie o książce”.

Kontynuacja dziejów polskiej radykalnej lewicy opisanych w książce Państwo czy rewolucja? Polscy komuniści a odbudowywanie państwa polskiego 1892–1920. Przegrana Rosji Radzieckiej w wojnie polsko-bolszewickiej nie oznaczała rezygnacji komunistów z wywołania w Polsce rewolucji, choć jej termin trzeba było odsunąć w czasie. Profesor Andrzej Friszke tym razem zachęca do refleksji nad polskim komunizmem dwudziestolecia, ale też nad realiami politycznymi i społecznymi ówczesnego państwa, problemami ideowymi i egzystencjonalnymi radykalnej lewicy tamtego czasu.

Cytat  z okładki książki

 

Dla Autora komuniści są to w ogromnej większości ludzie ideowi, którzy się mylili w swoich prognozach na rozwój społeczeństwa, a tym bardziej chcieli stosować metody, co do których szkodliwości Autor nie ma wątpliwości. Jego sympatia jest po stronie socjalistów. Friszke ukazuje tragedię tych nieraz bardzo inteligentnych i wykształconych ludzi, którym wyłamywano ręce. Na razie ideologicznie, ale za kilka lat i fizycznie.

Fragment recenzji prof. dr. hab. Szymona Rudnickiego.
Cyt. z okładki książki.

Prof. dr hab. Andrzej Friszke – absolwent UW, badacz dziejów najnowszych. Jeden z największych znawców II Rzeczpospolitej i PRL, życia politycznego emigracji oraz historii opozycji politycznej w Polsce po 1944 r. Kierownik Zakładu Najnowszej Historii Politycznej Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Od 1982 r. kieruje działem historycznym czasopisma „Więź”. W latach 1999–2006 członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, a w latach 2011–2016 członek Rady IPN.W ostatnich latach opublikował: Adam Ciołkosz. Portret polskiego socjalisty (2011); Czas KOR-u. Jacek Kuroń a geneza Solidarności (2011); Rewolucja Solidarności 1980–1981 (2014); Między wojną a więzieniem 1945–1953. Młoda inteligencja katolicka (2015); Związek Harcerstwa Polskiego 1956–1963. Społeczna organizacja wychowawcza w systemie politycznym PRL (2016); Sprawa jedenastu. Uwięzienie przywódców NSZZ „Solidarność” i KSS „KOR” 1981–1984 (2018); Państwo czy rewolucja. Polscy komuniści a odbudowanie państwa polskiego 1892–1920 (2020).