Spotkanie wokół postaci i twórczości Włodzimierza Bączkowskiego

Miejsce: Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie, Grodzka 21, 20-112 Lublin

Czas: 17 maja 2023 (środa), godz. 17:00

Najnowsza publikacja pism Włodzimierza Bączkowskiego przez Centrum Mieroszewskiego i Ośrodek Myśli Politycznej (2023) stanowi doskonałą okazję do przypomnienia szerszej publiczności postaci tego wybitnego sowietologa, doskonałego znawcy Ukrainy, Białorusi i Rosji, ważnego głosu w polskich debatach dotyczących polityki wschodniej.

Zapraszamy na dyskusję z udziałem Wojciecha Konończuka, redaktora zbioru i dyrektora Ośrodka Studiów Wschodnich, oraz prof. Sławomira Łukasiewicza z KUL. Spotkanie poprowadzi prof. Mirosław Filipowicz z KUL.

 Wojciech Konończuk – dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia. Wcześniej zastępca dyrektora, kierownik Zespołu Białorusi, Ukrainy i Mołdawii oraz analityk ds. polityki energetycznej i zagranicznej Rosji w Zespole Rosyjskim OSW. W przeszłości również visiting scholar w Instytucie Kennana w Waszyngtonie, uczestnik kilku międzynarodowych projektów badawczych (m.in. Centre for European Policy Studies, Think Visegrad, German Association for East European Studies).

Sławomir Łukasiewicz – prof. KUL, historyk, politolog i europeista, specjalizujący się m.in. w dziejach polskiej emigracji politycznej okresu zimnej wojny; aktualnie kierownik grantu Narodowego Centrum Nauki poświęconego polskim sowietologom na emigracji; stypendysta m.in. Fulbright Senior Award, Fundacji Kościuszkowskiej i Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej; w latach 2019-2023 visiting scholar w Davis Center for Russian and Eurasian Studies na Uniwersytecie Harvarda.

Mirosław Filipowicz – prof. KUL, historyk, ostatni dyrektor Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej (2013-2018), Zajmuje się historią historiografii XIX-XX wieku, autor m.in. pionierskiej monografii o pierwszych pokoleniach amerykańskich badaczy dziejów Rosji.

Spotkanie odbędzie się w formie hybrydowej, z możliwością dołączenia poprzez ZOOM. Zainteresowanych udziałem zdalnym prosimy o kontakt pod adresem avramchukop@gmail.com. Rozmowa będzie transmitowana na kanale YouTube Bramy Grodzkiej.

Spotkanie odbędzie się w ramach realizacji projektu NCN pt. Rozproszone sieci eksperckie: emigracyjne losy i twórczość sowietologów z Polski w okresie zimnej wojny (nr 2021/41/B/HS3/01944), realizowanego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.