Agnieszka Jaczyńska, Co dalej z przedmiotem historia i teraźniejszość?

Ekspertyza „Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki – projektu z 16 grudnia 2021 r. dotyczącego podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia” oraz nowego przedmiotu „historia i teraźniejszość”

Materiały pomocnicze zamieszczone w portalu Ohistorie.eu w ramach projektu „Historia BEZ KITU”