Szkoła Historycznego Dokumentu Filmowego organizowana jest przez Instytut Badań Literackich PAN, Centrum Kompetencji Cyfrowych UW. Partnerem projektu jest Dom Spotkań z Historią.

Celem kursu jest przygotowanie uczestniczek i uczestników do samodzielnej realizacji projektów filmowych i audiowizualnych w oparciu o różne materiały archiwalne. Kurs ma za zadanie rozbudzić świadomość audiowizualną, poszerzyć kontakt z historią poprzez próby ożywienia jej z wykorzystaniem technik dokumentalnych, kreacyjnych, fotograficznych i innych.

W trakcie kursu słuchaczki i słuchacze nauczą się techniki realizacji zdjęć, obsługi kamery, ustawiania dźwięku, światła i montażu, produkcji, postprodukcji filmowej. Efektami pracy warsztatowej będą filmy dokumentalne bądź filmy dokumentalne z elementami inscenizacji
fabularnej, prezentacje fotograficzno-dźwiękowe. Prace kursantek/kursantów będą promowane na festiwalach filmowych, prezentowane na wystawach, mogą też służyć jako pomoc edukacyjna w muzeach, szkołach i na uczelniach.

W kursie mogą wziąć udział zarówno ci, którzy na zaawansowanym poziomie poznali już technologie filmowe, jak i początkujący z różnych środowisk, zainteresowani nowoczesnym potraktowaniem filmu dokumentalnego i archiwów. Naszą ofertę kierujemy nie tylko do wszystkich studentek/studentów i absolwentek/absolwentów wyższych uczelni, ale także do wszystkich chętnych bez względu na wiek i wykształcenie. Zapraszamy muzealników, animatorów kultury, pracowników kultury, dziennikarzy, filmowców amatorów, którzy pragną opowiedzieć jakąś historię i przedstawić ją jako obrazy. A wystarczy do tego tylko komórka i dobre lekcje mistrzowskie. Kurs pozwoli na robienie filmu od samego początku – od nieokreślonej idei do szczegółowego zwizualizowanego pomysłu aż po „napisy końcowe”.

Odbiorcami projektów realizowanych na zajęciach będą zarówno widzowie filmowi, telewizyjni, widzowie wystaw tematycznych, festiwali tematycznych, czytelnicy archiwów, uczniowie w szkołach itp.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie Szkoły

Pierwszym etapem kursu jest wdrożenie słuchaczek i słuchaczy pod kierunkiem specjalistek/specjalistów z Archiwum Kobiet IBL PAN, CKC UW, DSH i dokumentalistek/dokumentalistów filmowych do pracy nad źródłami, umiejętność wykorzystania dokumentów osobistych takich jak listy, pamiętniki, dzienniki, blogi internetowe. Archiwum jest tu potraktowane jako materiał i narzędzie, dlatego ważna jest umiejętność obróbki tekstów archiwalnych. Celem jest wypracowanie metodologii pracy z archiwami w filmie dokumentalnym, a także katalogu dobrych praktyk w posługiwaniu się materiałami archiwalnymi, które mają doprowadzić do powstania dokumentu filmowego. Kurs kładzie nacisk na umiejętność korzystania z różnych archiwów i kreatywnego wykorzystanie znajdujących się tam materiałów. Bazą wyjściową są archiwa państwowe, ale również prywatne. Projekt tego kursu jest pionierski, bo choć istnieje wielkie zainteresowanie tzw. filmem, nie ma na niego miejsca w szkołach filmowych. Chcemy nauczyć kursantów/kursantki opowieści filmowej, technik narracyjnych pozwalających opowiadać historie zebrane w Archiwum Kobiet i w innych archiwach językiem filmu dokumentalnego i fabularnego tak, aby realne osoby, których dzienniki, listy i inne egodokumenty stały się na powrót częścią naszej teraźniejszości. Zwracamy uwagę na biografie kobiet (i nie tylko), znanych i nieznanych, ale których życie wymaga dopełnienia przez nasze czasy. Kurs oferuje nie tylko wiedzę teoretyczna, praktyczną, ale też zaplanowany jest jako wielka przygoda dla słuchaczek/słuchaczy, która może zmienić ich dotychczasowe życie. Innowacyjność tego nauczania polega także na nowoczesnym rozumieniu archiwum i jego wykorzystaniu. W dobie smartfonów wszyscy bezustannie zapisujemy swoje życie. Każdy z nas ma w swoim telefonie pokaźne archiwum. Wszechobecność obrazów i ich funkcjonowanie w świecie zmienia podejście do archiwów, które stają się nowoczesnym sposobem zapisywania rzeczywistości. Nie są to tylko instytucje, kolekcje rodzinne, ale również platformy internetowe będące w centrum życia publicznego. W Szkole Historycznego Dokumentu Filmowego będziemy pokazywać sposoby łączenia różnych typów obrazów, wytwarzania znaczeń i łączenia tekstu z obrazami.