Pracownia Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej im. Jerzego Kłoczowskiego
Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”

oraz portal HistoriaBEZKITU.pl

zapraszają na spotkanie z cyklu „W Bramie o książce”:

Antoni Dudek Historia polityczna Polski 1989–2023.

Spotkanie odbędzie się 30 stycznia (wtorek) 2024 roku

o godzinie 18:00

w Sali Czarnej Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”.

Z prof. Antonim Dudkiem rozmawiać będzie red. Paweł Krysiak (Gazeta Wyborcza w Lublinie).

Wstęp wolny.

Transmisja on-line odbędzie się na kanale YouTube „Bramy Grodzkiej – Teatru NN”.

Jest to wykład rzetelny, skonstruowany ściśle chronologicznie, bardziej opowiadający niż analizujący. Historia polityczna w ujęciu Autora to historia polityki, która rozgrywa się przede wszystkim na terenie instytucji państwowych i w obrębie klasy politycznej. Głównym podmiotem nie jest więc anonimowe, obecne w postaci wyników sondaży i głosowań, a niekiedy w opisach strajków. Są nim bezpośredni uczestnicy – przede wszystkim liderzy – gry (walki) politycznej, co nadaje płynności wywodom Antoniego Dudka i podnosi temperaturę narracji.

prof. dr hab. Andrzej Paczkowski

Antoni Dudek jako jeden z pierwszych profesjonalnych badaczy zajął się początkami, a następnie dziejami Trzeciej Rzeczpospolitej. Swój warsztat historyka i politologa wykorzystuje także w najnowszej, opartej na rozległych badaniach, historii politycznej Polski. To najlepszy dziś przewodnik dla wszystkich próbujących zrozumieć nasze dzieje po upadku rządów komunistycznych.

prof. dr hab. Jerzy Eisler

(fragmenty recenzji z okładki książki).

Prof. dr hab. Antoni Dudek – historyk i politolog. W latach 1989–2014 pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie wykładowca na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 2000 r. organizator i naczelnik pionu naukowego w Instytucie Pamięci Narodowej. Od 2006 r. doradca prezesa IPN Janusza Kurtyki. W latach 2011–2016 członek i ostatni przewodniczący Rady IPN. Autor i współautor wielu książek o historii najnowszej Polski i jej systemie politycznym: Państwo i Kościół w Polsce 1945–1970 (1995); Komuniści i Kościół w Polsce 1945–1989 (2003); Reglamentowana rewolucja. Rozkład dyktatury komunistycznej w Polsce 1988–1990 (2004); O dwóch takich, co podzieliły Polskę (wywiad rzeka przeprowadzony przez Natalię Kołodyńską-Magdziarz, 2022). Publicysta i komentator polityczny. Twórca i prowadzący kanał na YouTube „Dudek o Historii”.