[Tekst w formacie PDF]

Apelujemy do Sejmu i Senatu oraz do Rządu Rzeczypospolitej o podjęcie działań na rzecz rzetelnego przedstawiania historii najnowszej

Działaliśmy w „Solidarności”, uczestniczyliśmy w działaniach KSS „KOR”, ROPCiO, KPN i innych organizacjach opozycji demokratycznej PRL walczących o niepodległość i wolność. Dlatego z uznaniem przyjmujemy działania podejmowane przez koalicję 15 października, szczególnie w zakresie przywracania praworządności i praw człowieka.

Zwracamy jednak uwagę na obszar niszczony przez Państwo PiS, czyli najnowszą historię Polski. Przez ostatnie 8 lat systematycznie próbowano wypaczać lub wręcz fałszować przeszłość, niwelować znaczenie Lecha Wałęsy i innych działaczy opozycji, kreować nieprawdziwych bohaterów i tworzyć fikcje.

Szczególnie szkodliwe były działania części pracowników Instytutu Pamięci Narodowej, Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz placówek takich jak na przykład Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej, czy Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych. Mimo że pracuje w tych miejscach wiele uczciwych osób, instytucje te realizowały jednostronną, narzuconą im przez rząd PiS politykę historyczną.

Kiedy w czasach PRL walczyliśmy o wolność, marzyła nam się III Rzeczpospolita, w której jedne „jedyne słuszne przekonania” nie zostaną zastąpione drugimi. Dlatego apelujemy do Sejmu i Senatu oraz do Rządu Rzeczypospolitej o podjęcie działań na rzecz rzetelnego przedstawiania historii najnowszej.

Leszek Biernacki

Krzysztof Bondaryk

Marek Borowik

Bogdan Borusewicz

Zbigniew Bujak

Paweł Bujalski

Grzegorz Cygonik

Danuta Czechmanowska

Jan Dworak

Stanisław Gawłowski

Halina Flis-Kuczyńska

Piotr Fogler

Władysław Frasyniuk

Adam Grzesiak

Maciej Grzywaczewski

Grzegorz Hajdarowicz

Zbigniew Janas

Marek Kossakowski

Jacek Kozłowski

Krzysztof Król

Robert Krzysztoń

Waldemar Kuczyński

Jarosław Kurski

Barbara Labuda

Bogdan Lis

Henryk Majewski

Leszek Moczulski

Piotr Niemczyk

Edward Nowak

Józef Pinior

Dariusz Pusz

Krzysztof Pusz

Ryszard Pusz

Piotr Rachtan

Witold Sielewicz

Krzysztof Siemieński

Henryk Sikora

Eugeniusz Smolar

Leszek Stall

Grażyna Staniszewska

Artur Then

Mateusz Janusz Wierzbicki

Jolanta Wiśniewska

 4 stycznia 2024