SPOTKANIA Z KLIO: z prof. KRZYSZTOFEM POMIANEM rozmawia prof. MIROSŁAW FILIPOWICZ

Na rozmowę zapraszają: Pracownia Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej im. Jerzego Kłoczowskiego Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie oraz portal Historia bez kitu.