• Żołnierze powojennego podziemia
  • Spotkanie z Piotrem M. Majewskim

PARTNER MERYTORYCZNY

Logo Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"

PRACOWNIA INSTYTUTU EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ im. Jerzego Kłoczowskiego

PARTNERZY