Recenzje

Recenzje

„duża liczba zdarzeń o charakterze antyżydowskim” Uwagi i refleksje o pracy Juliana Kwieka Nie chcemy Żydów u siebie. Przejawy wrogości wobec Żydów w latach 1944–1947, Wydawnictwo Nieoczywiste, Warszawa 2021 (artykuł recenzyjny) / Jacek Chrobaczyński

[Tekst w formacie PDF] Już tytuł poraża, a szczególnie [...]

„duża liczba zdarzeń o charakterze antyżydowskim” Uwagi i refleksje o pracy Juliana Kwieka Nie chcemy Żydów u siebie. Przejawy wrogości wobec Żydów w latach 1944–1947, Wydawnictwo Nieoczywiste, Warszawa 2021 (artykuł recenzyjny) / Jacek Chrobaczyński2023-10-23T19:57:35+02:00
Przejdź do góry